In Service Training Programme

Positive Mental Health for Young Adults!

Positive Mental Health - Transparent Full Logo-01

In-Service Training Programme

The learning content developed for the 3 elements of the in-service training programme will focus on:
(1) unpacking the FOMO issue
(2) building the digital skills of adult educators
(3) supporting adult educators to capitalize on the ubiquity of online environments for working with their target group

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace [sdělení] odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.

Číslo projektu: 2020-1-ES01-KA204-082053

cs_CZCzech