Καλώς ήρθατε στο

Positive Mental Health for Young Adults!

Positive Mental Health - Transparent Full Logo-01

Σχετικά με εμάς

Τι κάνουμε

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη, οι διαταραχές άγχους και οι διαταραχές χρήσης ναρκωτικών και το αλκοόλ επηρεάζουν περισσότερα από ένα στα έξι άτομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος, ειδικά με την πρόσφατη παγκόσμια πανδημία. Ο φόβος του να είσαι αντιδημοφιλής, μη ελκυστικός ή ανάξιος είναι οι κύριοι στρεσογόνοι παράγοντες - για τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο - που χτυπούν την ψυχική υγεία των σημερινών νέων ψηφιακών ιθαγενών. Εκτός από τις επιπτώσεις στην ταυτότητα και την ευημερία των ανθρώπων, εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος της ψυχικής ασθένειας υπερβαίνει τα 600 δισεκατομμύρια – ή περισσότερο από 4% του ΑΕΠ – στις 28 χώρες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα θετικής ψυχικής υγείας χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και αποτελείται από έξι έμπειρους οργανισμούς-εταίρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Τσεχίας και της Γερμανίας. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας και στον μετριασμό των επιπτώσεων του FOMO με την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης 12 διαδραστικών infographics και 4 μαθησιακών πόρων, διαθέσιμων για όλους τους μαθητές και σχεδιασμένων για απομακρυσμένη χρήση ή χρήση σε χώρους εργαστηρίων ή ομάδων.

Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι Συνεργάτες

Το Πρόγραμμα Θετικής Ψυχικής Υγείας σας παρέχεται από μια ομάδα έξι εταίρων από έξι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων. Ισπανία, Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία και Γερμανία. Οι συνεργάτες θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε ένα συνεργατικό περιβάλλον για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου.

Right Challenge

Πορτογαλία

Skills Elevation FHB

Γερμανία

ΝΕΑ

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

ΠΆΡΤΕ ΜΈΡΟΣ

Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, ακολουθήστε μας στο Facebook στη διεύθυνση:

 

https://www.facebook.com/Positive-Mental-Health-Project-106721448291747

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

2020-1-ES01-KA204-082053

elGreek