#10

Podpora vlastního pozitivního duševního zdraví

Téma duševního zdraví je ve veřejnosti stále silně stigmatizováno a provázeno předsudky. Lidé trpící duševními poruchami jsou často diskriminováni, což zdravotní problém ještě zhoršuje, nebo jim dokonce brání v tom, aby se jim dostalo pomoci. Problémem jsou pro ně nejen příznaky vyplývající z onemocnění, ale také stereotypy vyplývající z mylných představ o duševních nemocech. Stigmatizace ze strany veřejnosti často vede k sebestigmatizaci, tedy k předsudkům, které lidé s duševním onemocněním obracejí proti sobě. Je proto důležité normalizovat vzájemné otevřené rozhovory o duševním zdraví nebo souvisejících tématech a podněcovat veřejnou diskusi, aby se odbouraly obavy a nejistota a zvýšila se solidarita mezi lidmi s cílem překonat stigma spojené s tímto tématem. Tvůrčí psaní a jakýkoli jiný druh sebevyjádření může pomoci snížit stres a zvýšit pocit pohody a dalších pozitivních emocí. Vyjádření myšlenek a pocitů může pomoci snížit riziko onemocnění a pomáhá překonat strach z odsouzení a podpořit rozmanitost a pocit přijetí a začlenění. Pokud jde o stavy duševního zdraví, neexistuje žádné univerzální řešení. Každý je jiný a každý má jiný příběh.

It is important therefore to normalize talking openly with each other about Mental Health or related topics and stimulate public discourse to break down fears and insecurities and increase solidarity among people in order to overcome the stigma around the topic.

Creative writing and any other type of self-expression can help reduce stress and increase a sense of well-being and other positive emotions. Expressing thoughts and feelings may help reduce the risk of illness and helps overcome the fear of being judged and promote diversity and feelings of acceptance and inclusion. There is no one size fit solution when it comes to mental health conditions. Everyone is different and everyone has a different story to tell.

Video

Quiz

WebQuest

Case Study

cs_CZCzech