#9

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A POHODA

Pohoda je prožitek pocitu štěstí a zdraví. Zahrnuje dobré duševní zdraví, životní spokojenost, pocit smyslu nebo cíle a schopnost zvládat stres. Špatné duševní zdraví může vést k poruchám duševního zdraví, jako jsou stres, úzkost a deprese, které se staly největšími zdravotními problémy v Evropě a způsobují obrovskou ekonomickou a sociální zátěž. Základní hodnota duševního zdraví pozitivně souvisí s fyzickou aktivitou. Nedostatek pohybu, špatná strava a vysoká míra stresu mohou vést k vysokému krevnímu tlaku, nárůstu hmotnosti a celkově nezdravému životnímu stylu. Naproti tomu účast na pravidelné fyzické aktivitě může zvýšit stmelení kolektivu a sebevědomí a snížit stres a úzkost. Cvičení způsobuje, že se v našem těle uvolňují endorfiny, chemické látky v mozku, které pomáhají zmírňovat bolest a stres. FOMO souvisí s intenzivním používáním sociálních médií, která hrají důležitou roli při budování identity. U lidí, kteří se cítí sociálně izolovaní, se při používání sociálních médií častěji objevuje FOMO. Fyzická aktivita a zdravé stravovací návyky mohou pomoci sehrát důležitou roli v prevenci pocitu osamělosti a deprese a povzbudit lidi, aby byli všímaví a zapojili se do skupinových aktivit.

The baseline value of mental health is positively associated with physical activity. Lack of exercise, poor diet and high levels of stress can lead to high blood pressure, weight gain and an overall unhealthy lifestyle. In contrast, participation in regular physical activity can increase team bonding and self-esteem and reduce stress and anxiety. Exercise causes our body to release endorphins, chemicals in the brain the help relieve pain and stress.

FOMO has been linked to intensive use of social media which play an important role in identity building. People who feel socially isolated are more likely to develop FOMO when using social media. Physical activity and healthy eating habits can help play an important role in preventing feelings of loneliness and depression encouraging people to be mindful and to engage in group activities.

Video

Quiz

WebQuest

Case Study

cs_CZCzech