Peer Leadership Program

Positive Mental Health for Young Adults!

Positive Mental Health - Transparent Full Logo-01

The content developed of the Positive Mental Health - Peer Leadership Programme will focus on the next 4 modules:

(1)   Understanding the different components of FOMO and how they impact the mental health of young adults.

(2)   Mental Health promotion.

(3)   Facilitating peer workshops.

(4)   Using social media to promote positive mental health

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace [sdělení] odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.

Číslo projektu: 2020-1-ES01-KA204-082053

cs_CZCzech