#11

Budování sebevědomí, sebeúcty a sebedůvěry

Budování sebevědomí, sebeúcty a sebevědomí je součástí dospívání dospělého člověka. Osvojení těchto dovedností může trvat delší dobu. Cílem tohoto modulu je poskytnout praktické tipy a dostupné zdroje na podporu pozitivního duševního zdraví ve vašem životě. Prvky obsažené v tomto modulu jsou video, případová studie a WebQuest, které jsou propojeny prostřednictvím QR kódu na vyrobeném plakátu.

Video

Quiz

WebQuest

Case Study

cs_CZCzech